Postingan

Menampilkan postingan dari November, 2016

Grief - Karunya 4

Saprak ayeuna mah urang mendakan aya kasieun. Kasieun nu lian ti gusti, nyaéta sieun disorangankeun, sieun dijauhkeun, ku sorangan baé. Lampah geumpeur bari sora ngadérégdég. Ngaharéwos sorangan keur merenahkan rasa sieun sareng salah. Gusti, urang sieun.

Fear of Disappearing

Wants and needs of being recognized appear as I am thinking that I am nothing. All of past failures come up unforgivable. Scared, isolated, feeling of rejections suit on my beliefs. "It is not for me." I suddenly become powerless as I bend power to other things. I realize that I'm powerful being to bend that kind of energy on me except for emergency reasons.What is this feeling?
Is it alright?Fame happen because energy. Energy happen to be accumulated on one body, becoming powerful body. Powerful body happen to influence others. The powerlessness happens because one doesn't have any significant drives (wants and needs) to fulfill. As exact I'm doing nothing for the sake of my life, I'm doing something exactly. Doing something that should happen is weightless as I don't bring something. It follows through, floating, going wherever I go. As my body become powerless, muscles begin to decay. I looked on myself, little, weak, powerless, but a great significant…

Pesan dari Sahabat Sufi: Melukai...

Sang Darwisy pengelana, gurunya Maulana Rumi: *Syams-i Tabrizi*, dalam _Qawa'id al-'Isyq al-Arba'un_ mengatakan :القاعدة السادسة والعشرون:
لا ضرر ولا ضرار. كن رحيماً. لا تكن نماماً حتى لو كانت كلمات بريئة. لأن الكلمات التي تنبعث من أفواهنا لا تتلاشى بل تظل في الفضاء اللانهائي إلى ما لا نهاية، وستعود إلينا في الوقت المناسب. إن معاناة إنسان واحد تؤذينا جميعاً. وبهجة إنسان واحد تجعلنا جميعاً نبتسم. "Jangan melukai diri dan orang lain. Jadilah penyayang. Janganlah menghasut/mengadu-domba, bahkan meski dengan kata-kata seperti tak salah. Kata-kata yg keluar dari mulut kita tak lenyap. Ia melayang-layang dalam ruang maya yg tak terbatas, dan pada saatnya ia akan datang kembali kepada kita. Menyakiti satu orang akan menyakiti kita semua. Kegembiraan satu orang akan membuat semua orang tersenyum." (Syams-i Tabrizi, Kaidah Cinta ke-26).

Grief - Karunya 3

Ari pék teh nu mimiti kudu dikarunyakeun téh nyaéta diri sorangan. Hampura, urang hampura. Matak pikeun pikiran sadar mimitina ngarah ka luar, nunjukeun dina sorangan gé aya patalina. Mun urang ningal ka luar goréng artina urang ningal ka jero goréng. Eta mangrupa kaayaan mimiti pikeun jalmi nu badé ngarumasakeun kagoréngan sorangan pikeun ngajadikeun jalmi anu hadé, diri jeung batur.Mugia urang sadayana salamet. Menangkeun rido ti Gusti.

Grief - Karunya 2

Nu urang yakinkeun bener téh can tangtu jadi nu bener keur batur. Tapi mun éta jalmi néangan usik kana kayakinan. Matak émut jeung panggih kana bener anu hakiki. Patali sareung éta urang nuju milari maksad naon waé anu aya méh jalmi tiasa yakin.Karunya, urang karunya. Manusa beuki lintuh ku buyatak.

Grief - Karunya 1

Pikarunyaeun... Nunjukeun, yeuh, naon baé nu jadi pikiraneun jalmi-jalmi. Éta dugi kamanana banjir. Loba teuing, loba teuing. Pikiraneun nu can tangtu réngsé. Ngan sapondok awi ngagupay asih. Cik geura diubeuk. Maenya urang kiwari ku beungharna rumasa da teu rumasa. Munding na euweuh teu jadi di huma. Ngan munding loba di kota.

Awak

Awak heuay ngabaheuhay. Sangkan jadi anu lemah sakawangun jauh ti nu lemah palastra. Sajatina ieu kaayaan mangrupa wangun anu jadikeun urang nu ayeuna. Sakajeun jalmi ngajali ngajalirkeun dua pidua sareung dua piluahan sakaba indung. Diteureuy seglom lingkung guna-guna. Ngaguna awak ngaguna diri. Aya wangun urang ngan dimana ieu jalirna? Sajawab kuncén bari angon neang cangkeul legon nenangkeun. Senang si senang. Jenat na liur gung sugara. Pangpangna mah kieu yén...Budak angon budak angon. Leungit tungtung leungit tungtung. Ngangon embé ngangon embé. Embé lumpat ka sisi. Euweuh tungtung euweuh tungtung. Pêk teh budak angon dina tungtung.

Refleksi Pelatihan "Recovery Based Mental Health System"

Menyuarakan seniman dengan gangguan kejiwaan dan seniman dengan masalah kejiwaan. Bersama Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia Simpul Bandung, saya mendampingi Ketua, Pak Gema, untuk ikut serta dalam pelatihan "Recovery Based Service." Peserta pelatihan di bagi ke dalam beberapa kelompok FGD yang terdiri dari dokter psikiater, staf RSJ, perawat, staf Puskesmas, dosen Psikologi, staf Pemerintahan, dosen Keperawatan, dosen Kedokteran, pekerja sosial, dan aktifis NGO. Recovery, begitulah Prof. Sharon Lawn menyebutnya, adalah suatu paradigma yang baru bagi kami. Personal recovery, atau pemulihan personal, adalah suatu proses pemulihan yang dilakukan seseorang terhadap dirinya sendiri. Melalui pendekatan ini, pasien/klien memiliki hak untuk dapat melakukan pemulihan diri secara mandiri. Terlepas dari pemulihan klinis yang ditentukan atas diagnosis dokter psikiater, pasien/klien dapat menentukan tujuan pengobatannya. 

Menariknya, pasien/klien memiliki kebutuhan yang…

Fragmented, How?

If we know that the process is exist then this condition would not be happening. Now, some people blame on each other like they forgot something. They undergo a procedure regarding shame and mistrust. Where is respect?If you realise it is real then you might realize too that you are ongoing a somewhat treatment by somebody. You will be tripped down, disemboweled alive. You will not have any hope just guilt and shame. You might eat some, exactly, a lot, because of your hunger. And because you have disemboweled, it never fulfill your hunger. Hungry and desperate for the rest of your life, if you don't find a way, if you don't survive...

Nyaho x Teu Nyaho 3

Konsép nu sateuacanna urang sebutkeun téh aya patalina sareung jandéla Johari. Ngan tina kasus ieu, kaayaan sosial dialihkeun kana kaayaan intrapersonal (nyaéta nu aya dina jero manusa; batin). Ari urang téh sadar ka kaayaan sorangan atawa heunteu?Mun ditingal siga prosés, éta téh sarua eujeung konsép despair nu dijelaskeun ku Kierkegaard ti bukuna "Sickness Unto Death," Kanyenyerian rék paéh -tarjamah bébas urang. Mimitina urang téh teu apal urang téh ngalaman despair. Dugi ka prosésna rék tungtung aya kajadian nu disebut demonic despair - keputusasaan iblis, kajungjurigan ku putus asa. Jalmi téh bakal nyaho yén manéhna tiasa ngalaman kaayaan ayeuna tos ditangtukeun ku gusti Allah. Pilihan keur éta jalmi téh ngan aya dua: narimakeun ayana gusti Allah sareung kaayaan sorangan supados tiasa jadi jalmi anu sabener-benerna atawa ngungsikeun ayana Allah, menangkeun sakabéh kahayang nu matak nyieun haté nurani na paéh.

Nyaho x Teu Nyaho 2

Mun diubah jadi struktur matématis, yen nyaho téh 1 jeung teu nyaho téh 0. Jadina téh siga kieu:
Teu Nyaho/Nyaho - Nyaho/Nyaho - Nyaho/Teu Nyaho - Teu Nyaho/Teu Nyaho
0/1 - 1/1 - 1/0 - 0/0
Naon bédana?
Urang tiasa ningal ieu sebagai prosés ngubaran diri atanapi suatu keadaan anu terpisah. Diprosés sangkan urang ngarti naon baé anu ganti, dipisah sangkan urang ngarti saukur hiji kaayaan.

Nyaho x Teu Nyaho

Aya hiji fenomena anu urang pendak anu patali sareung opat prinsip ieu:
1. Teu nyaho urang nyaho.
2. Nyaho urang nyaho.
3. Nyaho urang teu nyaho.
4. Teu nyaho urang teu nyaho.Ngan kumaha ngajelaskeunna, urang gé can ngartos. Pédah karék mendakan jaba ieu téh beunang ti kaayaan jalmi. Urang merhatikeun, sakur bodo bari néangan.