Grief - Karunya 4

Saprak ayeuna mah urang mendakan aya kasieun. Kasieun nu lian ti gusti, nyaéta sieun disorangankeun, sieun dijauhkeun, ku sorangan baé. Lampah geumpeur bari sora ngadérégdég. Ngaharéwos sorangan keur merenahkan rasa sieun sareng salah. Gusti, urang sieun.

Komentar

Postingan Populer